Akademia Piłkarska Soccer Stars

Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny Akademia Piłkarska Soccer Stars

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach rekrutacyjnych
zapoznałem/am się z oświadczeniem o stanie zdrowia dziecka